Tyhjä

Yhteensä: 0,00 €
Huomaa: toistaiseksi ainoa maksutapa on laskutus.

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

eTrade Emilia Oy (Ly-tunnus 2502553-8)
Pihkapuuntie 3 A
04340 Tuusula

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Ilona Pajula
Puh: 0400-414582
Sähköpostiosoite: ilona.pajula(at)verkkokauppa-emilia.fi

Rekisterin nimi

eTrade Emilia Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Tietojen käyttötarkoituksena on eTrade Emilia Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely.

eTrade Emilia Oy käyttää näitä ja muita asiakassuhteen aikana syntyneitä tietoja tuote- ja palvelutarjonnan suunnitteluun, tarjonnan kohdistamiseen sekä suoramarkkinointiin luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan käyttää verkkokauppa Emilian toiminnan kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin.

Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan.

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa, muuttaa ja poistaa itseään koskevia tietoja rekisteristä sekä mahdollisuus kieltäytyä vastaanottamasta suoramarkkinointia.

Rekisterin asiakastietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

eTrade Emilia Oy:llä on oikeus listata asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen listaaminen ilmoittamalla siitä rekisterin hoitajalle.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavat tiedot ovat käyttäjien itsensä verkkokauppa Emilian rekisteröitymisen yhteydessä antamia tietoja tai verkkokauppa Emilian edustajan asiakkaan suostumuksella rekisteriin toimittamia tietoja.

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

 • Henkilön etu- ja sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Postiosoite
 • Puhelinnumero
 • Tiedot käsitellyistä tilauksista
 • Tilausten Postin seurantatiedot

Yritysrekisteri sisältää seuraavia tietoja:

 • Yrityksen nimi
 • Yrityksen toimitusosoite
 • Yrityksen laskutusosoite (mikäli eri kuin yrityksen toimitusosoite)
 • Y-tunnus
 • Puhelinnumero
 • Yhteyshenkilön nimi
 • Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
 • Tiedot käsitellyistä tilauksista
 • Tilaustoimitusten sekä tilausten Postin seurantatiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle luovuttamista tiedoista. Asiakassuhde syntyy, kun asiakas
1) luo verkkotunnukset verkkokauppaan tai
2) tilaa tuotteita
Suoramarkkinointikielto tallennetaan asiakkaan erillisen ilmoituksen perusteella. Sähköiseen suoramarkkinointiin (sähköposti) pyydetään asiakkaalta erikseen suostumus henkilötietolain mukaisesti.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta eTrade Emilia Oy:n ulkopuolelle.

Rekisteröityneen henkilö- tai yritystiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisena ja se on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta.
Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen määritellyt rekisterinpitäjän omat työntekijät ja rekisterinpitäjän toimeksiannosta ja lukuun toimivien yrityksien työntekijät. Järjestelmä on suojattu palomuurilla. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan varmuuskopioimalla.

Rekisterin käyttöoikeuksia myöntää ja valvoo rekisteriasioista vastaava Ilona Pajula.
Asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.